PERSONDATAPOLITIK
 

Nedenfor kan du læse om vores politik for behandling af de persondata, som du afgiver, når du henvender dig til os, besøger vores hjemmeside eller i øvrigt benytter dig af vores tjenester/ydelser. 

HusAdvokaten v/advokat Allan Ranch bestræber sig altid på at sikre, at dine personlige data beskyttes, og vi håndterer alle persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen (General Data Protection Regulation - GDPR).


Hvad er persondata?
Persondata er alle former for oplysninger, som - direkte eller indirekte - kan bruges til at identificere dig som fysisk person. Det kan f.eks. være navn, cpr-nr., fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer eller IP-adresse.


I visse tilfælde er vi pålagt at indhente oplysninger om dig, f.eks. for at overholde de gældende regler i hvidvaskningsloven, anden lovgivning eller de advokatetiske regler. Enhver indhentning vil i givet fald være begrænset til formål, som opgaven indebærer, ligesom det vil ske i overensstemmelse med de persondataretlige regler.


Indsamling af persondata.
Vi indsamler persondata direkte fra dig, når du benytter vores kontaktformular, eller når du henvender dig til os som kunde, f.eks. i forbindelse med en ny sag eller en igangværende sag.

Når du opretter en henvendelse via vores kontaktformular på www.husadvokaten.dk, bliver du bedt om at udfylde en række oplysninger, som er nødvendige for at vi kan levere vores ydelser til dig, herunder navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer og adresse.  Vi bruger disse oplysninger til at kommunikere med dig og behandle din forespørgsel, herunder oprette en sag i vores system, hvis det er aktuelt.

Hvis du kontakter os via telefon, e-mail eller almindelig post, indsamler vi de data, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse, herunder dit navn, din e-mail og eventuelt din adresse eller telefonnummer. Vi indsamler ligeledes de data, som du selv vælger at give til os, eksempelvis ved skriftligt samtykke.

Afhængigt af sagstypen vil du med hjemmel i Hvidvaskningsloven også blive bedt om at afgive cpr-nr., billedlegitimation, adresseoplysninger m.v.

 

Hvor længe opbevares dine persondata?
Vi opbevarer udelukkende persondata med det formål at kunne levere bestilte ydelser og opfylde alle lovmæssige krav.

Vi opbevarer kun dine data, så længe det er nødvendigt af hensyn til sagens karakter samt lovmæssige krav herom. Hvis du foretager en henvendelse, som viser sig ikke at være aktuel alligevel, bliver dine data som udgangspunkt slettet. 

Afsluttede og gamle sager vil ligeledes blive slettet i vores system i det omfang, det er i overensstemmelse med de advokatetiske regler om interessekonflikter.

I visse tilfælde opbevarer vi dine data i længere tid på grund af lovgivningsmæssige forpligtelser, eksempelvis i forbindelse med betaling af en faktura for udført arbejde, idet vi er forpligtet til at opbevare betalingsoplysninger i 5 år i henhold til Bogføringsloven, ligesom Forældelseslovens bestemmelser og andre lovbestemmelser, eksempelvis Hvidvaskningsloven, kan tilsige en længere opbevaringsperiode.

 

Videregivelse af persondata.
I visse tilfælde kan vi være forpligtet til at videregive dine data, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller imødekomme retmæssige anmodninger fra offentlige myndigheder.

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag herfor. 

Derfor afhænger det af indholdet i vores juridiske bistand og rådgivning, hvilke modtagere, dine oplysninger eventuelt sendes til.

 

Overførsel af personoplysninger kan ske til følgende kategorier af modtagere: 

Offentlige myndigheder, herunder Tinglysningsretten. 

Sagsspecifikke samarbejdspartnere i forbindelse med ejendomshandel, herunder ejendomsmæglere og banker.


 
Dine rettigheder.
Som datasubjekt har du følgende rettigheder:

Du kan tilbagekalde et afgivet samtykke:
Hvis behandlingen af dine persondata er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Hvis dit samtykke tilbagekaldes, vil vi slette dine persondata og afbryde den behandling, der var omfattet af dit samtykke. Vi kan dog fortsat behandle dine data, hvis det er nødvendigt for at kunne levere vores ydelser, eller hvis vi er retligt forpligtet til at gemme dine data, som forklaret ovenfor.
 
Ret til information og kontrol. 
Du har ret til at få en kopi af de data, vi har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få overflyttet dine data til en anden dataansvarlig, hvis du ønsker det, og hvis det ikke vil påvirke tredjemands rettigheder eller frihed.
 
Er der fejl eller mangler i vores data om dig, har du ret til at få fejlene rettet. Du har ligeledes ret til at få dine data slettet, hvis de omhandlede data ikke længere er nødvendige for vores behandling, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis der er tale om ulovlig behandling.
 
Ret til at gøre indsigelse.
Hvis du er af den opfattelse, at vores behandling af dine data sker uberettiget, har du ret til at gøre indsigelse.
Har du gjort indsigelse mod vores behandling, har du ret til at få behandlingen af dine data midlertidigt indstillet, mens sagen undersøges nærmere.
 
Hvis du vil anvende dine rettigheder.
Ønsker du at anvende dine rettigheder, skal du sende en anmodning til os via e-mail eller post. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor.
Din anmodning skal indeholde dine kontaktoplysninger og en præcisering af, hvilke rettigheder, du ønsker at gøre gældende – og eventuelt hvilke data, det drejer sig om. Vi besvarer din anmodning hurtigst muligt.

 

Hvis du ønsker at klage.
Hvis du mener, at vores behandling af dine persondata udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se nærmere herom på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk. Du vil ligeledes kunne klage til Advokatnævnet. Se nærmere herom på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk.

 

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine persondata, er du altid velkommen til at kontakte advokat Allan Ranch herom. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via e-mail på ranch@husadvokaten.dk eller pr. post til:

HusAdvokaten v/advokat Allan Ranch
Bøgevej 13
2900 Hellerup

HusAdvokaten - v/advokat Allan Ranch - Bøgevej 13 - 2900 Hellerup - Tlf.: 20519496 - ranch@husadvokaten.dk - CVR-nr-30850181